Veel gestelde vragen

titel onder

Via onderstaand overzicht kunt u antwoord krijgen op de meest gestelde vragen. De vragen zijn geselecteerd naar onderwerp. Indien u op de vraag klikt verschijnt het antwoord. Indien uw vraag niet in onderstaande lijst staat kunt u contact opnemen via het Contactformulier

Algemeen

Wat moet ik doen als een titel niet in de FilmService catalogus staat ?
Dan dient u de toestemming rechtstreeks met de betreffende rechthebbende te regelen. De meeste rechthebbenden zijn bij ons aangesloten, maar niet alle rechthebbenden.
Wat wordt verstaan onder primair vertonen ?
Met primair vertonen wordt bedoeld een georganiseerde 'voorstelling'. De bedoeling is gezamenlijk naar een videofilm te kijken. De attentiewaarde is hoog. Voorbeelden hiervan zijn de vertoning van een film in een jongerencentrum of de vertoning van een kinderfilm op woensdagmiddag in een buurthuis.
Wat wordt verstaan onder secundair vertonen ?

Met secundair vertonen wordt het gebruik van beeld als 'achtergrond' bedoeld. Er is sprake van een lage attentiewaarde. De bedoeling is een bepaalde sfeer en uitstraling te creeren. Kijkers zijn 'passanten', hun oog valt toevallig op het programma.

Secundair vertonen komt onder meer voor in winkels. Het gebruik van beeld is daar onderdeel van de inrichting en medebepalend voor het gewenste imago. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een videohoekje voor kinderen of aan het vertonen van clips via een muziekzender.

Wat wordt verstaan onder doorgifte ?

Van doorgifte is sprake als u het videosignaal vanuit een centrale plaats verspreidt naar aangesloten locaties. Een voorbeeld hiervan is de doorgifte van films in een hotel naar de verschillende kamers. Of de aanwezigheid van een speciaal videokanaal in een bungalowpark.

Wat is het verschil tussen FilmService en Stichting Brein ?

FilmService biedt vertoners de gelegenheid de vereiste toestemming voor openbaarmaking via een licentie te regelen. Brein ( www.anti-piracy.nl) is een anti-piraterij organisatie, die optreedt tegen misbruik van intellectueel eigendom. FilmService en Brein werken soms samen. Als FilmService bij controle opzettelijke inbreuk constateert, wordt voor de handhaving Brein ingeschakeld. In het algemeen zal deze zich richten op civiele actie, maar zonodig kan Brein voor strafrechtelijke opvolging een beroep doen op de Fiod-ECD.

Welke videotitels vertegenwoordigt FilmService precies ?
FilmService vertegenwoordigt de meeste titels die officieel en op een legale drager in de Nederlandse markt zijn uitgebracht. In totaal zijn het nu ruim 16.000 titels en er komen er maandelijks zo'n 50 tot 60 bij. Een volledig overzicht is te vinden in onze catalogus.
Waarvoor dient het halfjaarlijkse titelregistratieformulier ?

Om de afdracht van royalty's eerlijk over de rechthebbenden te verdelen hebben wij een opgaaf van u nodig van de vertoonde titels. Op basis van het aantal vertoningen dragen wij de royalty's af aan de rechthebbenden en is de titelregistratie dus onontbeerlijk.

Mag ik ook muziek-dvd's vertonen?
Filmservice biedt ook de mogelijkheid tot het vertonen van muziekvideoclips en concertregistraties. Het aanbod bestaat uit titels van de muziekuitgeverijen die zijn aangesloten bij de entertainmentbranchevereniging NVPI. Alle bekende labels zijn lid, zie de ledenlijst van de NVPI. Mocht u een titel toegevoegd willen zien aan onze catalogus, mail dit dan naar info@filmservice.nl.
Zijn er regelingen voor specifieke gebruikersgroepen ?
FilmService heeft met diverse gebruikersgroepen en overkoepelende organisaties aparte regelingen afgesloten. Ondermeer in het sociaal- cultureelwerk, ziekenhuizen en het onderwijs.
Wat is de relatie tussen FilmService en Videma?
Videma levert in een aantal gevallen toestemming voor filmvertoning op basis van afspraken met FilmService. FilmService is de officiƫle partner van de rechthebbenden.

Toestemming

Wanneer heb ik toestemming nodig?
Als u buiten de huiselijke kring film openbaar maakt.

Pluslicenties

Wat is het verschil tussen een Standaardlicentie en een Pluslicentie ?

De Pluslicentie van FilmService geeft u in tegenstelling tot de Standaardlicentie de mogelijkheid om filmtitels van tevoren publiekelijk aan te kondigen. Aankondigen wil zeggen dat u gebruik maakt van audiovisuele middelen of gedrukte media om de vertoning publiekelijk bekend te maken. Bijvoorbeeld via kranten en posters of via uw website. Alle vermeldingen dus die voor meerdere mensen toegankelijk zijn.

Filmdragers

Welke filmdragers heeft FilmService beschikbaar ?
Dvd en Blu-ray. Indien er volgens de catalogus geen drager bij ons aanwezig is kunnen wij deze meestal alsnog bestellen. U kunt hierover contact opnemen met onze medewerkers.
Is het toegestaan mijn eigen Dvd, Blu-ray, Download of Stream te gebruiken voor een vertoning ?
Ja dat mag, zolang het maar een legaal verkregen Dvd, Blu-ray, Download of Stream betreft.
Mag ik gebruikmaken van bijvoorbeeld Netflix, Videoland of andere digitale platforms en filmkanalen?
Ja dat mag, zolang het maar een legaal platform of kanaal is!