Openbare filmvertoning populair, maar vergeet de makers niet!

Wanneer u openbaar films wilt vertonen, kunt u kiezen uit duizenden titels. Normaal gesproken is het voor u ondoenlijk om van elke film de juiste rechthebbende te achterhalen. FilmService behartigt de belangen van de meeste filmrechthebbenden en verleent u namens hen de vereiste toestemming. Dat gebeurt met een vertoninglicentie. Met deze licentie bent u gevrijwaard tegen verdere aanspraken. In ruil voor de licentie moet u een vergoeding betalen. De hoogte ervan is afhankelijk van uw gebruik. Zo is er een verschil tussen het organiseren van een filmvoorstelling voor een groot publiek en het gebruik van beeld op de achtergrond.

Samenwerking met brancheorganisaties

Naast het verwerken van binnenkomende aanvragen voor een licentie neemt FilmService natuurlijk ook zelf het initiatief om vertoners te informeren over de auteursrechtelijke spelregels. Veelal in samenwerking met hun brancheorganisaties. Zo'n gezamenlijke aanpak resulteert in eerste instantie in een onderzoek naar het gebruik. Tevens wordt onderzocht of toestemming wel of niet nodig is. Is auteursrechtelijke toestemming vereist dan is een volgende stap het maken van afspraken over onder meer de vergoedingen. Uiteindelijk ontvangen alle leden uitgebreide, schriftelijke informatie over de door hun brancheorganisatie en FilmService gemaakte afspraken.

Controle en advies

Een voordeel van wetgeving is dat we met z'n allen afspreken wat de regels zijn. Iedereen weet dus waar hij of zij aan toe is. Uiteraard dient er ook op toegezien te worden dat de wetten worden nageleefd. Dat geldt in het verkeer, maar ook voor de Auteurswet. FilmService geeft voorlichting en controleert op naleving van de regels. In geval van opzettelijke overtreding wordt de Stichting Brein ingeschakeld. Deze zal met name proberen een en ander civielrechtelijk op te lossen. In het uiterste geval doet Brein voor een strafrechtelijke opvolging een beroep op de FIOD-ECD. Uiteraard realiseert FilmService zich dat de Auteurswet niet voor iedereen in detail duidelijk is en dat het soms ook niet helder is of auteursrechtelijke toestemming vereist is. De medewerkers van FilmService geven u dan graag uitleg. Bovendien kunnen zij u behulpzaam zijn bij het inventariseren van het gebruik en de voor u meest geschikte regeling.

Wilt u weten hoe het precies zit met de Auteurswet? Bekijk hier een film hoe het Auteursrecht in 2 minuten wordt uitgelegd.

 

Voor u en voor de makers

FilmService is gespecialiseerd in het bewaken van de openbaarmakingrechten op films en/of series ongeacht de drager zoals Dvd, Blu-ray, Download, Stream etc.. Kortom, alle soorten van filmvertoning. Inzet van FilmService is het gemak voor zowel vertoner als rechthebbende. Voor u als vertoner is met een licentie een vrije vertoning van film gewaarborgd. En hebben filmmakers de zekerheid dat hun rechten goed zijn beschermd.

Het team van FilmService

Jeroen
Jeroen Flink

Algemeen Directeur

jeroen.flink@filmservice.nl
Paul
Paul van den Bogaard

Financieel Manager

paul.vandenbogaard@filmservice.nl
Teameline
Eline Dekker

Accountmanager

eline.dekker@filmservice.nl
Marco
Marco de Wit

Commercieel Manager

marco.dewit@filmservice.nl
Heidi
Heidi van Kapel

Back Office

heidi.vankapel@filmservice.nl
Monique
Monique Maasland

Administratief Medewerker

monique.maasland@filmservice.nl
Carla
Carla den Braven

Back Office

carla.denbraven@filmservice.nl
Gerard Poster
Gerard Stam

Accountmanager binnendienst

gerard.stam@filmservice.nl