Uw Privacy

Het openbaar vertonen van dvd’s, blu-rays, downloads of streams mag volgens de Auteurswet alleen met toestemming van de filmmakers. Die toestemming kan worden geregeld met een licentie van Filmservice B.V. Zij gaat licenties aan met gebruikers en incasseert bij hen jaarlijks vergoedingen, die weer aan filmmakers worden uitgekeerd.

Om dat te kunnen doen, heeft Filmservice B.V. gegevens nodig van de zakelijke gebruikers met wie zij licenties afsluit, of die zij benadert om na te gaan of een licentie afgesloten zou moeten worden. Verder onderhouden we regelmatig contact met onze licentienemers voor relatiebeheer en administratie en om hen op de hoogte te houden van nieuws en relevante ontwikkelingen.

Wij richten ons met name op zakelijke gebruikers. Waar mogelijk gebruiken we alleen bedrijfsinformatie. Toch zal ook informatie met betrekking tot zakelijke gebruikers persoonsgegevens kunnen bevatten. Daar gaan wij uiteraard zorgvuldig en volgens de privacywetging mee om. Wij leggen dat uit in dit statement.

Let op: dit statement kan wijzigen. Kijkt u dus steeds op onze websites voor de meest actuele versie.

Waarvoor en hoe wij gegevens gebruiken

Filmservice B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om (licentie)overeenkomsten met filmmakers en zakelijke gebruikers aan te gaan en uit te voeren, en voor het verlenen van diensten die daarmee samenhangen, zoals onze portal mijn Filmservice. Steeds heeft dat te maken met exploitatie van auteursrechten voor zakelijk gebruik. Het gaat dan om registratie van relatiegegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten; het voeren van financiële administratie, verwerking van betalingen en nakoming van wettelijke verplichtingen en het afhandelen van vragen en incidenten.

Indien u bijvoorbeeld namens uw organisatie een licentie aanvraagt, zullen uw contactgegevens op de licentie verschijnen. Eventuele correspondentie betreffende de licentie zal aan u persoonlijk worden gericht. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Overigens vraagt Filmservice B.V. slechts om de gebruikelijke relevante functiegegevens: naam, m/v, functie en (indien u daar zelf de voorkeur aan geeft) een rechtstreeks zakelijk mailadres en telefoonnummer. 

In het kader van de informatievoorziening is aan de licentie een kosteloze e-nieuwsbrief verbonden. U kunt zich hiervoor te allen tijde eenvoudig afmelden (via een afmeldlink in de nieuwsbrief), indien u deze niet meer wenst te ontvangen.

Wij verkrijgen gegevens doorgaans rechtstreeks van u, bijvoorbeeld als wij een licentie met u sluiten. Of als u gegevens via onze website aan ons stuurt of gebruik maakt van mijn Filmservice. Daarnaast krijgen wij gegevens van brancheverenigingen die met ons collectieve afspraken maken ten behoeve van hun leden, of adressenbestanden van de Kamer van Koophandel (waarbij wij zoveel als mogelijk bedrijfsinformatie zonder persoonsgegevens verzamelen).

Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zorgvuldig vastgestelde doelen, en niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, voor het leveren van onze diensten of zolang de wet dat voorschrijft. Uw gegevens worden door ons adequaat beveiligd, en niet zomaar met anderen gedeeld, maar alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als de wet ons daartoe verplicht. Met externe dienstverleners hebben wij goede afspraken over gebruik en beveiliging van de gegevens, onder onze verantwoordelijkheid.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen als die niet meer nodig zijn of niet correct. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt ons schriftelijk verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u ons uiteraard vragen om die gegevens te wijzigen of aan te vullen. U kunt uw verzoek sturen aan de contactgegevens onderaan dit statement.

Cookies

Op de website www.filmservice.nl en de daarop toegankelijke portals worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze websites bezoekt. De cookies die wij gebruiken dienen om de website en portal correct te laten werken (functional cookies) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt (analytical cookies). Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Vragen of klachten

Indien u van mening bent dat Filmservice B.V. de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens u niet correct naleeft of indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan uw contactpersoon bij Filmservice B.V. of aan:

Filmservice B.V.
Grotewaard 9a
4225 PA  Noordeloos
E: info@filmservice.nl

Uiteraard kunt ook altijd op ieder moment terecht met vragen of klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.