TARIEVEN 2024

Voor de vertoning van films in zorginstellingen

Algemeen

Voor verzorg- en verpleeghuizen heeft FilmService een speciale regeling voor het vertonen van filmwerken zoals films, documentaires, series en clips. Via deze regeling verkrijgt u een licentie die auteursrechtelijke toestemming geeft om filmbeelden te vertonen binnen uw locaties. U kunt films vertonen via een Dvd, Blu-ray, Download, Stream of Cast.

Aantal vertoningen
per jaar, per locatie
Groepsvertoning
Aantal kijkers per vertoning (per kijker)
t/m 25 26-50 51-100 101-250 > 250
001-025 € 1,49 € 1,44 € 1,39 € 1,33 € 1,30
026-050 € 1,44 € 1,39 € 1,33 € 1,30 € 1,25
051-075 € 1,39 € 1,33 € 1,30 € 1,25 € 1,20
076-100 € 1,33 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,18
101-150 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,18 € 1,16
151-250 € 1,25 € 1,20 € 1,18 € 1,16 € 1,14
> 250 € 1,20 € 1,18 € 1,16 € 1,14 € 1,11
Achtergrondvertoning (lobby / ontvangst) Vergoeding per locatie, per ruimte € 669,44
Wachtruimten (kinderhoekje / wachtruimten / gezamenlijke ruimten) Vergoeding per ruimte, per locatie € 334,73
Doorgifte (van streamingdienst naar kamer / bed) Vergoeding per bed, kamer of device € 1,48

Opmerkingen

  • De vergoedingen zijn per locatie en exclusief BTW.
  • Twee keer per jaar dient u opgave te doen van de vertoonde films (zie artikel 10.5 van onze algemene voorwaarden).
    U ontvangt hiertoe een uitnodigingsmail.
  • De licentie dient voorafgaand aan de vertoning bij FilmService geregeld en betaald te zijn.
  • Bij vertoning zonder toestemming maakt u inbreuk op de Auteurswet.
  • Voor uw titelkeuze kunt u onze omvangrijke catalogus raadplegen via www.filmservice.nl/catalogus.
  • Voor de overige condities verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden.

FilmService bestaat ruim 30 jaar. Op basis van overeenkomsten met filmmaatschappijen (rechthebbenden) verleent FilmService toestemming voor de vertoning van films. Onze catalogus omvat zo’n 30.000 titels. Deze is te raadplegen op www.filmservice.nl/catalogus. Klanten van FilmService zijn onder meer scholen, bibliotheken, culturele centra en filmtheaters. Desgewenst levert FilmService ook de benodigde Dvd, Blu-ray, Stream of Download. FilmService adviseert u graag op het gebied van filmtitelkeuze