TARIEVEN 2024

Voor de vertoning van films in het primair en voortgezet onderwijs

Algemeen

Als in een school flms in het kader van amusement of ontspanning worden vertoond, is hiervoor auteursrechtelijke toestemming vereist. Deze wordt verkregen door middel van een licentie van FilmService. Voor het primair en voortgezet onderwijs is, in overleg met de sectororganisaties PO Raad en VO Raad, een speciale regeling voor het vertonen van flms (of documentaires, series, muziekvideo’s) tot stand gekomen. Deze regeling bevat een aanmeldkorting op de standaard FilmService vergoedingen.

Vergoedingen vertonen flms

Met het vertonen van flms (of documentaires, series, muziekvideo’s) wordt bedoeld het vertonen door middel van een legale Dvd, Blu-ray, digibord, download of stream.

Regeling flmvertoning
Aantal vertoningen Vergoeding (in € per locatie, per jaar) Aanmeldkorting
onbeperkt 250 5%

Standaardvergoedingen

Leden van de PO Raad en de VO Raad krijgen een speciaal tarief waarmee men onbeperkt kan vertonen. Indien de instelling zich vrijwillig met de juiste informatie aanmeldt als vertoner dan ontvangt men als lid van PO Raad of VO Raad een aanmeldkorting 5% korting. Meer informatie is te vinden op www.flmservice.nl of neem contact op met info@flmservice.nl.

Vertoning via digibord

Onderwijsinstellingen maken voor het vertonen van flms vaak gebruik van een digibord. Ook in dat geval zijn de FilmServiceregelingen van toepassing, met uitzondering van vertoningen die plaatsvinden als onderdeel van het lesprogramma (zie hierna onder ‘Opmerkingen’).

Opmerkingen

  • Onderwijslicenties lopen per kalenderjaar.
  • De vergoedingen zijn per locatie en exclusief BTW.
  • Twee keer per jaar dient u opgave te doen van de vertoonde flms (zie artikel 10.5 van onze Algemene voorwaarden). U ontvangt hiervoor een uitnodigingsmail.
  • Regeling is uitsluitend bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs (exclusief MBO/HBO/AOC).
  • Indien u flms vertoont in scholen als onderdeel van het onderwijsprogramma (conform artikel 12, lid 5 van de Auteurswet) bent u niet licentie plichtig. Voorwaarde is wel dat de vertoning vastgelegd moet zijn in het leerplan. FilmService kan u verzoeken het leerplan te overleggen.
  • Voor de overige condities verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden.

FilmService bestaat ruim 30 jaar. Op basis van overeenkomsten met filmmaatschappijen (rechthebbenden) verleent FilmService toestemming voor de vertoning van films. Onze catalogus omvat zo’n 30.000 titels. Deze is te raadplegen op www.filmservice.nl/catalogus. Klanten van FilmService zijn onder meer scholen, bibliotheken, culturele centra en filmtheaters. Desgewenst levert FilmService ook de benodigde Dvd, Blu-ray, Stream of Download. FilmService adviseert u graag op het gebied van filmtitelkeuze