TARIEVEN 2024

Voor de vertoning van films in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

Algemeen

Als in een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang films in het kader van amusement of ontspanning worden vertoond, is hiervoor auteursrechtelijke toestemming vereist. Deze wordt verkregen door middel van een licentie van FilmService. Voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is in overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang een speciale regeling voor het vertonen van films tot stand gekomen. Deze regeling bevat een korting op de standaard FilmService licentie.

Vergoedingen vertonen films

De vergoeding voor het vertonen van films is afhankelijk van het maximaal aantal vertoningsuren per jaar, per locatie. Met het vertonen van films wordt bedoeld het vertonen van film of filmwerken door middel van een legale Dvd, Blu-ray, download of stream etc.

Aanvragen

Indien u een licentie wenst aan te vragen, neem dan contact met ons op via info@filmservice.nl.

Opmerkingen

  • De vergoedingen zijn per locatie en exclusief BTW.
  • Twee keer per jaar dient u opgave te doen van de vertoonde films (zie artikel 10.5 van onze algemene voorwaarden).
    U ontvangt hiertoe een uitnodigingsmail.
  • De licentie dient voorafgaand aan de vertoning bij FilmService geregeld en betaald te zijn.
  • Bij vertoning zonder toestemming maakt u inbreuk op de Auteurswet.
  • Voor uw titelkeuze kunt u onze omvangrijke catalogus raadplegen via www.filmservice.nl/catalogus.
  • Voor de overige condities verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden.

FilmService bestaat ruim 30 jaar. Op basis van overeenkomsten met filmmaatschappijen (rechthebbenden) verleent FilmService toestemming voor de vertoning van films. Onze catalogus omvat zo’n 30.000 titels. Deze is te raadplegen op www.filmservice.nl/catalogus. Klanten van FilmService zijn onder meer scholen, bibliotheken, culturele centra en filmtheaters. Desgewenst levert FilmService ook de benodigde Dvd, Blu-ray, Stream of Download. FilmService adviseert u graag op het gebied van filmtitelkeuze

Regeling filmvertoningen
Aantal uur per jaar Vergoeding incl. korting Korting
75 € 98,52 5%
100 € 123,34 10%
250 € 257,94 15%
500 € 428,46 20%
750 € 578,15 25%

Extra reductie op grond van aantal vestigingen onder één licentie:

> 100 vestigingen 10%
> 200 vestigingen 15%