VERGOEDINGEN 2024

Voor het vertonen van films in bibliotheken

Algemeen

In veel bibliotheken vinden regelmatig vertoningen van films plaats, bijvoorbeeld als onderdeel van een themacampagne of boekverfilming. Als er films worden vertoond, gelden er wettelijke spelregels.

Op grond van de Auteurswet heeft u toestemming nodig van de rechthebbenden. Met een licentie van FilmService kunt u die toestemming snel en voordelig regelen.

Primair vertonen

Met primair vertonen wordt een georganiseerde filmvoorstelling bedoeld. Er wordt in groepsverband bewust naar een film gekeken.

Vaak is het aanvangstijdstip en de titel van de film bij de kijkers bekend. De titel van de film wordt slechts binnen de (vertonings-) locatie/organisatie gecommuniceerd; er mag immers niet openbaar worden aangekondigd.

Wilt u vertoningen publiekelijk aankondigen dan dient u een Pluslicentie aan te vragen.

PRIMAIR VERTONEN
Aantal
vertoningen
per jaar
per locatie
Aantal kijkers per vertoning
t/m 25 26-50 51-100 101-250 > 250
1-25 € 1,48 € 1,44 € 1,39 € 1,33 € 1,30
26-50 € 1,44 € 1,39 € 1,33 € 1,30 € 1,25
51-75 € 1,39 € 1,33 € 1,30 € 1,25 € 1,20
76-100 € 1,33 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,18
101-150 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,18 € 1,16
151-250 € 1,25 € 1,20 € 1,18 € 1,16 € 1,14
250 > € 1,20 € 1,18 € 1,16 € 1,14 € 1,11

Voorbeeld­berekening

Bij 12 vertoningen op jaarbasis voor gemiddeld 25 kijkers, bedraagt de vergoeding per voorstelling per kijker € 1,48. De jaarlijkse vergoeding is 12 x 25 x € 1,48 = € 444,00

Pluslicentie

De Pluslicentieregeling is op basis van maximaal aantal kijkers.

Maximaal aantal kijkers Nieuwste releases Titels ouder dan 3 jaar FS selectie*
t/m 30 € 100,00 € 90,00 € 80,00
31 t/m 50 € 150,00 € 125,00 € 100,00
51-100 € 250,00 € 200,00 € 150,00
101-150 € 400,00 € 300,00 € 200,00
> 150 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Tarieven zijn excl. BTW, streamingservice en verhuur van Dvd/Blu-ray. *De FS-Selectie is een door FilmService gemaakte selectie van filmtitels samengesteld op basis van een specifiek thema, seizoen en/of doelgroep. De selectie wisselt regelmatig en wordt zowel in onze maandelijkse nieuwsbrief als op onze site (zie catalogus) gecommuniceerd.

Opmerkingen

  • De vergoedingen zijn per locatie en exclusief BTW.
  • Twee keer per jaar dient u opgave te doen van de vertoonde films (zie artikel 10.5 van onze algemene voorwaarden).
    U ontvangt hiertoe een uitnodigingsmail.
  • De licentie dient voorafgaand aan de vertoning bij FilmService geregeld en betaald te zijn.
  • Bij vertoning zonder toestemming maakt u inbreuk op de Auteurswet.
  • Voor uw titelkeuze kunt u onze omvangrijke catalogus raadplegen via www.filmservice.nl/catalogus.
  • Voor de overige condities verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden.

FilmService bestaat ruim 30 jaar. Op basis van overeenkomsten met filmmaatschappijen (rechthebbenden) verleent FilmService toestemming voor de vertoning van films. Onze catalogus omvat zo’n 30.000 titels. Deze is te raadplegen op www.filmservice.nl/catalogus. Klanten van FilmService zijn onder meer scholen, bibliotheken, culturele centra en filmtheaters. Desgewenst levert FilmService ook de benodigde Dvd, Blu-ray, Stream of Download. FilmService adviseert u graag op het gebied van filmtitelkeuze