Standaardlicentie

De vertoning van videofilms (via Dvd, Blu-ray, Download, Stream of een andere beelddrager) kan op verschillende manieren plaatsvinden. De wijze van vertoning bepaalt de tariefstelling. Voor de standaardtarieven verwijzen wij u naar de tarievenbladen Primair- en Secundair vertonen.

Het vertonen aan groepen is onder te verdelen in primair- en secundair vertonen. Deze begrippen worden hieronder nader verklaard.

LET OP ! Bij een Standaardlicentie mag u niet aankondigen! Indien u wel wenst aan te kondigen, ga dan naar de Pluslicentie.

ONDERWIJSLICENTIE: Indien u als school een Standaardlicentie nodig heeft dient u die aan te vragen via info@filmservice.nl. Klik hier voor de tarieven Onderwijs.

Primair vertonen

Met primair vertonen wordt bedoeld de georganiseerde filmvoorstelling. Er wordt in groepsverband bewust naar gekeken en vaak is het aanvangstijdstip en de titel van de film bij de kijkers bekend. In het algemeen is er bij primair vertonen sprake van een hoge attentiewaarde.

Bij de verlening van een licentie voor primair vertonen wordt onderscheid gemaakt in de situaties waarbij u al weet welke titels u wilt vertonen of als u dat nog niet weet. Het verschil is dat u in de eerste situatie vooraf (bij het aanvragen van de licentie) een keuze maakt uit onze catalogus en achteraf niet hoeft te melden welke titels u heeft vertoond. In de tweede situatie ontvangt u achteraf een titelregistratieformulier waarmee u de door u vertoonde titels kunt registreren.

LET OP! Een Standaardlicentie is zonder levering van Dvd of Blu-ray. Voor de levering van Dvd's of Blu-rays kunt u via info@filmservice.nl een abonnement aanvragen. U kunt ook gebruikmaken van uw eigen of gehuurde legale drager (Dvd, Blu-ray). Tevens kunt u gebruikmaken van een legale Download of Stream via bijvoorbeeld Netflix, Videoland of een ander digitaal platform.

Klik hier om een Standaardlicentie voor primaire vertoningen zonder titels aan te vragen.

Klik hier om een Standaardlicentie voor primaire vertoningen met titels aan te vragen. U komt dan in onze catalogus terecht alwaar u de door u te vertonen titels kunt selecteren.

Secundair vertonen

Met secundair vertonen wordt het gebruik van beeld als achtergrond bedoeld. De films komen bij toeval langs en hebben doorgaans een lage attentiewaarde. Beeld is bedoeld om een bepaalde sfeer en uitstraling te creëren. Kijkers zijn vaak passanten. Secundair vertonen komt onder meer voor in winkels. Het gebruik van beeld is daar onderdeel van de inrichting en medebepalend voor het gewenste imago. Denk in dit verband aan het vertonen van een muziek-dvd. Ook het gebruik van tekenfilms in een kinderhoekje is een vorm van secundair vertonen.

Klik hier voor het tariefblad secundair vertonen.

Klik hier om een Standaardlicentie voor secundaire vertoningen aan te vragen.

Wijzigen of annuleren licentie

Indien u een reeds verleende licentie wenst te wijzigen of te annuleren dient u hiervoor per email een verzoek in te dienen via info@filmservice.nl. Voor het wijzigen of annuleren van een licentie worden €15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigen of annuleren na de vertoningsdatum is niet mogelijk!