Pluslicentie

De Pluslicentie van FilmService geeft u, in tegenstelling tot de Standaardlicentie, de mogelijkheid om filmtitels van tevoren publiekelijk aan te kondigen. Aankondigen wil zeggen dat u gebruik maakt van audiovisuele middelen of gedrukte media om de vertoning publiekelijk bekend te maken. Bijvoorbeeld via kranten, posters of via uw website. Alle vermeldingen dus die voor meerdere mensen toegankelijk zijn. Informatie over de Pluslicentie en de geldende tarieven vindt u in het tarievenblad.

U mag de titel pas publiekelijk aankondigen als u de licentie heeft ontvangen en betaald!

Voor de Pluslicentie is een aparte catalogus beschikbaar aangezien niet al onze titels hiervoor beschikbaar zijn. De titels voor de Pluslicentie zijn herkenbaar aan het plus icoon.

Voor iedere titel dient een aparte Pluslicentie te worden aangevraagd. Dit is nodig omdat we met de rechthebbenden verschillende afspraken hebben over toestemming voor de Pluslicentie. Indien een aanvraag binnen de regels valt krijgt u direct uw licentie. In een aantal gevallen wordt de aanvraag ter beoordeling voorgelegd aan de betreffende rechthebbende. U krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht. Tevens kunt per titel aangeven of u een Dvd of Blu-ray nodig heeft. Voor het huren van een Dvd of Blu-ray brengen wij € 10,00 aan verzendkosten in rekening.

De Pluslicentie is NIET bedoeld voor vertoning in professionele bioscopen en filmtheaters (aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters), zij behoren immers niet tot het werkterrein van FilmService en dienen toestemming te regelen bij de betreffende filmdistributeur. Alleen in uitzonderingsgevallen, waarbij de rechthebbende schriftelijk toestemming verleend, is het mogelijk de Pluslicentievoor vertoning in een professionele bioscoop of filmtheater via FilmService aan te vragen. U dient hiervoor aanvullende gegevens te verstekken bij de aanvraag.

Klik hier om de catalogus te openen en alle beschikbare Plustitels in te zien. Voor het aanvragen van een Pluslicentie zoekt u de film op en klikt u op de afbeelding. Daarna klikt u op Vraag licentie aan, gevolgd door Pluslicentie.

Indien u een reeds verleende licentie wenst te wijzigen of te annuleren dient u voordat de vertoning plaatsvindt per email een verzoek in te dienen via info@filmservice.nl. Voor het wijzigen of annuleren van een licentie worden €15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigen of annuleren na de vertoningsdatum is niet mogelijk!

Voor titels die wel in de Standaardcatalogus maar niet in de Pluscatalogus staan, dient u voor een Pluslicentie rechtstreeks met de betreffende rechthebbende contact op te nemen.