This text will be replaced by the video

Films van dezelfde regisseur

Kinderen Van Juf Kiet, de

In het Brabantse Hapert heeft juf Kiet binnen de plaatselijke basisschool een klas samengesteld met kinderen van asielzoekers uit landen als Irak, Eritrea en Syrië. De kinderen zijn angstig, soms zelfs agressief en in ieder geval erg getraumatiseerdals ze bij juf Kiet in de klas komen. Maar de veilige, liefdevolle en inspirerende omgeving van het klaslokaal werkt helend. Deze vluchtelingen worden weer kinderen die graag spelen en leren: niet alleen woordjes en rekenen, maar ook hoe je samen problemen oplost en elkaars verschillende afkomsten en wereldbeschouwingen respecteert. In de klas van juf Kiet komt de hele wereld samen, letterlijk en figuurlijk.

Regie Peter Lataster
Genre DOCUMENTAIRE
Lengte 115 minuten
Leeftijd AL
Jaar 2017
Beschikbaar op DVDBluRay
Beschikbaar pluslicentie Ja
Beschikbaar in Vlaanderen Ja