Voorwaarden

De licentievoorwaarden van FilmService zijn gewijzigd per 1 januari 2017. De voorwaarden zijn verduidelijkt, U vindt de gewijzigde voorwaarden hier. De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder nalezen.

BELANGRIJK: DE INHOUD VAN UW LICENTIE, DE LICENTIEVERGOEDING EN DE BETALINGSVOORWAARDEN ZIJN NIET GEWIJZIGD.

Update definities en verduidelijking werkwijze Filmservice

FilmService heeft de definities in haar voorwaarden iets aangepast om deze technologieneutraler te maken en daardoor beter te laten aansluiten op moderne communicatiemogelijkheden. Daarnaast zijn er een paar verduidelijkingen opgenomen over de werkwijze van FilmService, bijvoorbeeld over wanneer de licentienemer aan FilmService moet melden dat er een wijziging in gebruik zal plaatsvinden.

Versterking controle- en handhavingsmogelijkheden bij onjuiste opgave en niet-betaling

Om de controlemogelijkheden van FilmService bij een vermoeden van onjuiste opgave (bijvoorbeeld als de opgave strijdig is met informatie op de website van de licentienemer) te verbeteren, is aan artikel 8.5 (nieuw) toegevoegd dat een FilmService controleur de mogelijkheid moet hebben om ter bewijs van inbreuk foto’s te maken van de vertoning(en). Daarnaast is opgenomen dat licentienemers die niet of te laat betalen de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn (in plaats van een eerder gehanteerd percentage van 1%). Deze bepalingen hebben dus alleen gevolgen voor licentienemers die onjuiste opgave hebben gedaan of niet op tijd betalen.